Ankomst  : Efter kl. 15.00 
                  (nøglen sidder i døren)

Arrival     : After 3.00 p.m.
                  (the key is in the door)

Afrejse     : Før kl. 11.00
                  (nøgle afleveres til 
                  udlejer)

Departure: Before 11.00 a.m.
                  (the key have to be                              returned to the landlady)